4 lip 2010

Obóz filmowy 2010

Wczoraj skończył się obóz filmowy organizowany w Ciekotach w Górach Świętokrzyskich w ramach projektu Wspólny Świat. Uczestniczyło w nim 12 osób.
Obóz rozpoczął się warsztatami integracyjnymi. Przez kolejne dwa dni odbywały się warsztaty filmoznawcze prowadzone przez Olę Jankowską z Łódzkiej Filmówki.
Kolejnym punktem obozu był wykład o kulturze, wierzeniach i tradycjach mieszkańców okolic Łysej Góry prowadzony przez dr hab. Halinę Mielicką z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wykład został nagrany i posłużył jako motto do scenek nagrywanych przez kolejne dni.

Uczestnicy obozu mieli szansę wykazać się na planie filmowym w rolach: operatorów, reżyserów, oświetlaczy, akustyków, choreografów, stylistów.

Przeprowadzono też szereg wywiadów z mieszkańcami okolic Wilkowa dotyczących zwyczajów świętokrzyskich. Obóz uważamy za bardzo udany.