18 paź 2008

Otrzęsiny Świeżaków

Otrzęsiny klas pierwszych.
Greeting of the first classes.


11 października odbyły się otrzęsiny klas pierwszych. W tym roku tematem przewodnim były lata 60, 70 i 80. Było dużo muzyki, kolorowe i wystrzałowe stroje a przede wszystkim stylowe dekoracje przygotowane przez klasy drugie i trzecie. On 11 the October took place the greeting of the first classes. Years 60, 70 and 80 were a guiding theme. It was a lot of good music, color apparels and wonderful play.Pierwsze roczniki wypełniały ankiety dotyczące ich opinii na temat zabawy.
The first generations performed questionnaires concerning their opinion about the play.


Nowe klasy przyjęły nazwy:
Bagatela?, Gustosteron, Ten Tego, Zgadnij.
New classes took name on: Bagatela?, Gustosteron, Ten Tego, Zgadnij.

Na zdjęciu uczniowie z klasy Bagatela?. In a photo pupils of the class Bagatela?.